Categorie: Veteranenzorg

Veteranenzorg is een maatschappelijk (Regerings-) verantwoordelijkheid. De Minister van Defensie is daarbij verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van het Veteranenbeleid en de uitvoering ervan. Erkenning en waardering vormen hierin de kernbegrippen.
Zowel binnen en buiten Defensie zijn diverse partijen betrokken bij Veteranenzorg. Binnen Defensie zijn dit onder andere de Militair Geestelijke Gezondheidszorg en Bedrijfsmaatschappelijk werk. Buiten Defensie, maar wel in samenwerking met Defensie, kennen we het Veteraneninstituut met het Veteranenloket. Via het Veteranenloket komt uw hulpvraag bij de diverse instanties achter het Veteranenloket (bijvoorbeeld het Veteraneninstituut, Maatschappelijk werk de Basis, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen of ABP Bijzondere Regelingen Defensie). Daarnaast zetten zich veel Stichtingen en Verenigingen in voor het welzijn van de Veteraan. Het merendeel hiervan is aangesloten bij de Stichting Veteranen Platform waaronder de VVPRV.
Niet elke Veteraan weet zelf de weg te vinden naar een van de hulpverlenende instanties. Anderen vinden het moeilijk om hun problemen direct te bespreken met hulpverleners. De ervaring is dat Veteranen onderling wel gemakkelijk praten over hetgeen hen bezig houdt. Onder de subtitels Nuldelijnsondersteuning, Collegiaal netwerk en Veteranenloket vindt je hierover meer informatie.

Veteranencafés

Almelo: Veteranencafé Almelo Waar: Bier- en Wijnlokaal, ’t Hookhoes, Grotestraat 126, 7606 CW Almelo Wanneer: Iedere tweede dinsdag van de maand 19.30-22.00 uur. Extra: op vertoon van de veteranenpas altijd 15 procent korting op...

Veteranenpas

Aanvraag veteranenpas via selfservice BOP Met de invoering van de Veteranenwet krijgen militairen in werkelijke dienst na een relevante uitzending de veteranenstatus toegekend. Zij hebben daardoor de mogelijkheid om een veteranenpas aan te vragen....

Veteranenorganisaties

Secretariaten van bij het VP aangesloten organisaties 1. Algemene Federatie Militair Personeel (AFMP) Postbus 157 3440 AD Woerden Tel: 0348 – 487050 e-mail:  info@afmp.nl website: www.afmp.nl 2. Algemene vereniging van Oud- en actief dienend personeel...

Veteranenloket

Volgens de nieuwe Veteranenwet is het voor de Veteraan met vragen over (na)zorg straks niet meer nodig om met diverse instanties, zoals VI of ABP BRD, te bellen maar kan de Veteraan met alle...

1e vrijwilliger

1e vrijwilligers bij de bataljons Sinds kort is er aan onze Verbindingsbataljons een 1e vrijwilliger ‘toegevoegd’ (Cisbn Eibergen Frans Evertzen (06-50599336) en 101 CISbat Garderen VACANT). De werkzaamheden bestaan onder andere uit het tijdens...

Nuldelijnsondersteuning

Hulp van uw naasten Veel veteranen krijgen in eerste instantie opvang en steun van hun naasten, zoals partners, familie, vrienden en collega’s, maar ook zijn veteranen hiervoor beschikbaar. Wij noemen dit de nuldelijns-ondersteuning. Voor...