Categorie: Over ons

De vereniging heeft tot doel:

Het onderhouden van contacten met de veteranen en postactieven van het Regiment Verbindingstroepen;

Het behartigen van de belangen van de leden voor zover dat binnen haar vermogen ligt; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Haar aansluiting bij het Veteranenplatform;

Het periodiek organiseren van reünies en/of andere bijeenkomsten ten behoeve van haar leden;

Het uitgeven van nieuwsbrieven en het verschaffen van een platform voor contacten tussen haar leden met behulp van de sociale media op het internet;

Het inrichten van een nuldelijnszorg netwerk.

Regeling Reüniefaciliteiten VVPRV

Deze regeling geldt voor alle reünieverbanden die een relatie hebben met (voormalige) eenheden van de verbindingsdienst, inclusief uitzendeenheden. Het bestuur van de VVPRV vindt het belangrijk dat (oud-)collega’s elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen...

Lid worden

Zoals de naam van de vereniging al aangeeft zijn alle veteranen (in dienst of niet meer in dienst) en militairen buiten dienst die ingedeeld zijn of waren bij de Verbindingstroepen van harte welkom als...

Statuten

De statuten zijn te vinden in een printversie bij downloads.

Huishoudelijk regelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (versie 3.2)   Hoofdstuk 1 – De Vereniging   1.1 De Vereniging van Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen, afgekort VVPRV, (hierna te noemen: de vereniging) is gevestigd in Stroe, gemeente...

Commissies

Commissie Reünie en Herdenking Sgt1 Rob Enderink Commissie Communicatie en PR Ad Koolen Commissie kascontrole Wisselend Commissie bezwaar en beroep Wisselend

Neventaken

De bestuursleden hebben de volgende neventaken; Lkol Albert van Dijk Regimentscommandant/C-School Vbdd/Voorzitter Stichting Regiment Verbindingstroepen Lkol bd Hans Peters Veteranenzorg Aoo bd Ad Koolen Beheer Facebook/Commissie communicatie en PR Maj Berry Thomassen Penningmeester Maj...

Bestuur

Het bestuur bestaat uit; Het bestuur wordt geadviseerd door;

Ontstaan

Reeds in 2011 is binnen het Regiment Verbindingstroepen het besef ontstaan dat het – gezien de politieke ontwikkelingen op Veteranengebied – beter zou zijn om de Veteranen (volgens de nieuwe Veteranenwet) en Postactieven van...