Tags: onstaan

Ontstaan

Reeds in 2011 is binnen het Regiment Verbindingstroepen het besef ontstaan dat het – gezien de politieke ontwikkelingen op Veteranengebied – beter zou zijn om de Veteranen (volgens de nieuwe Veteranenwet) en Postactieven van...